English По русски Į titulinį Paieška El.paštas Svetainės struktūra
PASLAUGOS
ES projektų administravimas, valdymas, paraiškos
Mokymai
     Vidiniai mokymai
     Atviri seminarai verslui 2015 m. sezonui
     Atviri seminarai viešajam sektoriui 2015 m. sezonui
     Asmeninės / Individualios Konsultacijos - Seminarai
NLP
Naujienos
NLP Asociacija
TOASTMASTERS' CLUB VILNIUS
Naujienos
Programa ir vaidmenys


REGISTRACIJA NAUJIENOMS


Toastmasteriu klubas
NLP
  • UAB "Projekona"
  • Ulonų g.5, Vilnius
  • Tel. +370 686 21812 
  • El.paštas: info@projekona.lt
  • Įm. kodas: 123785365
  • PVM mok. kodas:
  • LT 100002602311
  • Atsiskaitomoji sąskaita:
  • LT464010042402213575
  • AB DnB NORD bankas

 

 

"Intelektas LT" Spausdinti

Prioritetas - „Verslo investicijų į MTI skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą”.

Uždavinys - „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“

Tikslas – skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinę plėtrą.

 

Laikotarpis, biudžetas (EUR):

2015 m. I ketv. - 55.165.662,65*

2015 m. III+IV ketv. - 41.374.246,99**

2016 m. - 99.297.961,08 *** ir *

 

Pareiškėjai:

Privatūs juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) (numatomi atskiri kvietimai pareiškėjams, su ne mažesne kaip 2 m. MTEP patirtimi; pareiškėjams, veikiantiems iki 2 m., turintiems iki 50 darbuotojų; pareiškėjams, vykdantiems MTEP veiklas socialinių inovacijų plėtojimui („minkštoms“ veikloms“); pareiškėjams, vykdantiems EUREKA projektus).

 

Partneriai:

Privatūs juridiniai asmenys arba mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija.

 

Veiklos:

1. Taikomieji moksliniai tyrimai (BBIR);

2. Eksperimentinės (technologinės) plėtros veiklos: produkto prototipo sukūrimas, demonstravimas, bandomojo projekto kūrimas, bandymas ir tvirtinimas realias naudojimo sąlygas atitinkančioje aplinkoje (BBIR);

3. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją) (BBIR);

4. Laboratorijų akreditacija įmonėse (de minimis).

 

Išlaidos:

1. Išlaidos personalui;

2. Išlaidos priemonėms ir įrenginiams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Jei šios priemonės ir įrenginiai nenaudojami visą projekto trukmę, tik tos nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti;

3. Išlaidos pastatams, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Tik tos su pastatais susijusios nusidėvėjimo išlaidos, kurios atitinka projekto trukmę ir yra apskaičiuotos pagal visuotinai priimtus apskaitos principus, laikomos tinkamomis finansuoti;

4. Išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, taip pat konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien projektui, išlaidos;

5. Papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos,

įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems

produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą.

 

Paramos dydis + intensyvumas:

intensyvumas – iki 80%

 

Kviečiame pasidomėti dėl galimybės: Kristina Kovaitė. 868621812, esprojektai@projekona.lt
© Projekona 2007 Sprendimas: www.balt.net