English По русски Į titulinį Paieška El.paštas Svetainės struktūra
PASLAUGOS
ES projektų administravimas, valdymas, paraiškos
Mokymai
     Vidiniai mokymai
     Atviri seminarai verslui 2015 m. sezonui
     Atviri seminarai viešajam sektoriui 2015 m. sezonui
     Asmeninės / Individualios Konsultacijos - Seminarai
NLP
Naujienos
NLP Asociacija
TOASTMASTERS' CLUB VILNIUS
Naujienos
Programa ir vaidmenys


REGISTRACIJA NAUJIENOMS


Toastmasteriu klubas
NLP
  • UAB "Projekona"
  • Ulonų g.5, Vilnius
  • Tel. +370 686 21812 
  • El.paštas: info@projekona.lt
  • Įm. kodas: 123785365
  • PVM mok. kodas:
  • LT 100002602311
  • Atsiskaitomoji sąskaita:
  • LT464010042402213575
  • AB DnB NORD bankas

 

 

"Inoklaster LT" Spausdinti

Prioritetas - „Verslo investicijų į MTI skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą“

Uždavinys - “Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“

Tikslas skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą.

 

Laikotarpis, biudžetas (EUR):

2015 m. I ketv. - 5.792.400,37

2016 m. - 5.792.400,37

 

Pareiškėjai:

Juridiniai asmenys, atstovaujantysbesiformuojančius, besivystančius ir brandžius klasterius)

(parama teikiama tik klasterį eksploatuojančiam juridiniam asmeniui).

 

Veiklos:

Parama klasterio (inovacijų grupės) eksploatavimui. Tokia pagalba negali būti teikiama ilgiau kaip dešimt metus. (BBIR)

 

Išlaidos:

Išlaidos personalui ir administracinės išlaidos (įskaitant pridėtines išlaidas), susijusios su:

1. klasterio veiklos skatinimu siekiant palengvinti bendradarbiavimą, dalijimąsi informacija ir specializuotų ir prie kliento poreikių pritaikytų verslo rėmimo paslaugų teikimą arba nukreipimą;

2. klasterio rinkodara siekiant padidinti naujų įmonių ir  organizacijų dalyvavimą ir padidinti klasterio matomumą;

3. klasterio įrenginių valdymu; mokymo programų, seminarų ir konferencijų organizavimu siekiant remti dalijimąsi žiniomis, tinklų veiklą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

 

Paramos dydis + intensyvumas:

Nuo 0,25 mln. Lt iki 1,5 mln. Lt,

Intensyvumas – iki 50 proc. per dešimties metų laikotarpį.

 

Kviečiame pasidomėti dėl galimybės: Kristina Kovaitė. 868621812, esprojektai@projekona.lt
© Projekona 2007 Sprendimas: www.balt.net