English По русски Į titulinį Paieška El.paštas Svetainės struktūra
PASLAUGOS
ES projektų administravimas, valdymas, paraiškos
Mokymai
     Vidiniai mokymai
     Atviri seminarai verslui 2015 m. sezonui
     Atviri seminarai viešajam sektoriui 2015 m. sezonui
     Asmeninės / Individualios Konsultacijos - Seminarai
NLP
Naujienos
NLP Asociacija
TOASTMASTERS' CLUB VILNIUS
Naujienos
Programa ir vaidmenys


REGISTRACIJA NAUJIENOMS


Toastmasteriu klubas
NLP
  • UAB "Projekona"
  • Ulonų g.5, Vilnius
  • Tel. +370 686 21812 
  • El.paštas: info@projekona.lt
  • Įm. kodas: 123785365
  • PVM mok. kodas:
  • LT 100002602311
  • Atsiskaitomoji sąskaita:
  • LT464010042402213575
  • AB DnB NORD bankas

 

 

"Smartinvest LT+" Spausdinti

Prioritetas - „Verslo investicijų į MTI skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės

gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą“

Uždavinys - Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“

Tikslas pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos.

 

Laikotarpis, biudžetas (EUR):

2015 m. I ketv. - 12.194.527,05

2015 m. III+IV ketv. - 9.145.895,22  

2016 m. - 21.340.422,27

 

Pareiškėjai:

Privatūs juridiniai asmenys (užsienio investuotojai arba užsienio įmonių filialai).

 

Partneriai:

Kai pareiškėjas didelė įmonė, 3 veiklai vykdyti privalomas partneris – MVĮ.

 

Veiklos:

Užsienio investicijos į:

1. Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos;

2. Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra (įskaitantpilotinę liniją);

3. Veiklos, susijusios su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

 

Išlaidos:

1. Išlaidos, susijusios su MTEP veiklų vykdymu;

2. Išlaidos, susijusios su MTEPI infrastruktūros įsigijimu;

3. Išlaidos personalui; išlaidos priemonėms, įrenginiams, pastatams ir žemei, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui; išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis; papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai

susidariusios vykdant projektą.

 

Paramos dydis + intensyvumas:

Mažiausias – 0,25 mln. Lt (taikoma 1 veiklai); 0,05 mln. Lt (taikoma 2 veiklai); 0,5 mln. Lt (taikoma 3 veiklai)didžiausias – 4 mln. Lt (taikoma 1 veiklai); 10 mln. Lt (taikoma 2 veiklai); 7,5 mln. Lt (taikoma 3 veiklai);

Intensyvumas:

1 veiklai ir 2 veiklai iki 80 proc.: 50 proc. pramoniniams tyrimams; 25 proc. bandomajai taikomajai veiklai. Intensyvumas 10 proc. padidinamas vidutinėms įmonėms, 20 proc. mažoms įmonėms, 15 proc. už veiksmingą bendradarbiavimą BBIR nustatytomis sąlygomis; 3 veiklai iki 15 proc. didelėms įmonėms ir iki 50 proc. MVĮ (BBIR)

 

Kviečiame pasidomėti dėl galimybės: Kristina Kovaitė. 868621812, esprojektai@projekona.lt
© Projekona 2007 Sprendimas: www.balt.net