English По русски Į titulinį Paieška El.paštas Svetainės struktūra
PASLAUGOS
ES projektų administravimas, valdymas, paraiškos
Mokymai
     Vidiniai mokymai
     Atviri seminarai verslui 2015 m. sezonui
     Atviri seminarai viešajam sektoriui 2015 m. sezonui
     Asmeninės / Individualios Konsultacijos - Seminarai
NLP
Naujienos
NLP Asociacija
TOASTMASTERS' CLUB VILNIUS
Naujienos
Programa ir vaidmenys


REGISTRACIJA NAUJIENOMS


Toastmasteriu klubas
NLP
  • UAB "Projekona"
  • Ulonų g.5, Vilnius
  • Tel. +370 686 21812 
  • El.paštas: info@projekona.lt
  • Įm. kodas: 123785365
  • PVM mok. kodas:
  • LT 100002602311
  • Atsiskaitomoji sąskaita:
  • LT464010042402213575
  • AB DnB NORD bankas

 

 

"Inogeb LT" Spausdinti

Prioritetas - „Verslo investicijų į MTI skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą“.

Uždavinys - „Padidinti įmonių inovatyvumą, plėtojant inovacijoms kurti ir diegti palankią aplinką“

Tikslas teikiant inovacijų konsultacines paslaugas MVĮ, didinti įmonių inovatyvumą, kartu siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių sklaidos terpę, kuri skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas.

 

Laikotarpis, biudžetas (EUR):

2015 m. II ketv. - 3.861.600,15

2016 m. - 3.861.600,15

 

Pareiškėjai:

Viešieji juridiniai asmenys (mokslo ir technologijų parkai, inovacijų centrai, technologiniai inkubatoriai) (atkira valstybės pagalbos schema/de minimis)

 

Partneriai:

Viešieji juridiniai asmenys (mokslo ir technologijų parkai, inovacijų centrai, technologiniai inkubatoriai).

 

Veiklos:

Inovacijų konsultacinių paslaugų MVĮ teikimas.

Inovacinės konsultacinės paslaugos – tai konsultavimas žinių perdavimo, nematerialiojo turto nuosavybės teisių įsigijimo, apsaugos bei naudojimo, licencijų sutarčių irstandartų naudojimo klausimais.

 

Išlaidos:

1. Darbo užmokestis projektą vykdantiems ir administruojantiems asmenims;

2. Komandiruočių išlaidos projektą vykdantiems asmenims;

3. Projekto veikloms naudojamo ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas, išskyrus 4 punkte nurodytą turtą, ar nuoma;

4. Projekto veikloms naudojamo ir šių veiklų tęstinumui užtikrinti būtino ilgalaikio turto pirkimas (įranga, prietaisai, įrenginiai, programinė įranga), tačiau ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų projekto išlaidų;

5. Išorinių konsultavimo ir kitų paslaugų, būtinų projekto veikloms įgyvendinti, pirkimas, tačiau ne daugiau kaip 25 proc. tinkamų projekto išlaidų;

6. Pridėtinės išlaidos, patirtos dėl projekto įgyvendinimo, tačiau ne daugiau kaip 5 proc. tinkamų projekto išlaidų.

 

 

Paramos dydis + intensyvumas:

Nuo0,01 mln. Lt iki – 2 mln. Lt (jei bus atskira valstybės pagalbos schema), arba 690 000 Lt (de minimis atveju), iki 75%

 

Kviečiame pasidomėti dėl galimybės: Kristina Kovaitė. 868621812, esprojektai@projekona.lt
© Projekona 2007 Sprendimas: www.balt.net