English По русски Į titulinį Paieška El.paštas Svetainės struktūra
PASLAUGOS
ES projektų administravimas, valdymas, paraiškos
Mokymai
     Vidiniai mokymai
     Atviri seminarai verslui 2015 m. sezonui
     Atviri seminarai viešajam sektoriui 2015 m. sezonui
     Asmeninės / Individualios Konsultacijos - Seminarai
NLP
Naujienos
NLP Asociacija
TOASTMASTERS' CLUB VILNIUS
Naujienos
Programa ir vaidmenys


REGISTRACIJA NAUJIENOMS


Toastmasteriu klubas
NLP
  • UAB "Projekona"
  • Ulonų g.5, Vilnius
  • Tel. +370 686 21812 
  • El.paštas: info@projekona.lt
  • Įm. kodas: 123785365
  • PVM mok. kodas:
  • LT 100002602311
  • Atsiskaitomoji sąskaita:
  • LT464010042402213575
  • AB DnB NORD bankas

 

 

"Inoconnect" Spausdinti

Prioritetas - „Verslo investicijų į MTI skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą“.

Uždavinys - “Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“

Tikslas – skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos verslo ir inovacijų tinklą (toliau –EVIT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse Europos

Sąjungos MTEPI iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, taip šalyje didinant MTEP išlaidas, MTEP paslaugų eksportą bei pritraukiant užsienio

investicijas

 

Laikotarpis, biudžetas (EUR):

2015 m. II ketv. - 868.860,06

2016 m. - 868.860,06

 

Pareiškėjai:

Privatūs juridiniai asmenys ir viešieji juridiniai asmenys (mokslo ir technologijų parkai, klasterių koordinatoriai).

 

Veiklos:

Dalyvavimas tarptautinių MTEPI iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EVIT organizacijos, renginiuose.  

 

Išlaidos:

Komandiruočių išlaidos dalyvaujantiems MTEPI iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia ir partnerius rekomenduoja EVIT organizacijos, renginiuose (ne daugiau 2 asmenų).

 

Paramos dydis + intensyvumas:

iki 0,01 mln. Lt,

iki 50 proc

 

Kviečiame pasidomėti dėl galimybės: Kristina Kovaitė. 868621812, esprojektai@projekona.lt
© Projekona 2007 Sprendimas: www.balt.net