English По русски Į titulinį Paieška El.paštas Svetainės struktūra
PASLAUGOS
ES projektų administravimas, valdymas, paraiškos
Mokymai
     Vidiniai mokymai
     Atviri seminarai verslui 2015 m. sezonui
     Atviri seminarai viešajam sektoriui 2015 m. sezonui
     Asmeninės / Individualios Konsultacijos - Seminarai
NLP
Naujienos
NLP Asociacija
TOASTMASTERS' CLUB VILNIUS
Naujienos
Programa ir vaidmenys


REGISTRACIJA NAUJIENOMS


Toastmasteriu klubas
NLP
  • UAB "Projekona"
  • Ulonų g.5, Vilnius
  • Tel. +370 686 21812 
  • El.paštas: info@projekona.lt
  • Įm. kodas: 123785365
  • PVM mok. kodas:
  • LT 100002602311
  • Atsiskaitomoji sąskaita:
  • LT464010042402213575
  • AB DnB NORD bankas

 

 

Verslo klasteris Spausdinti

Priemonės tikslas - paskatinti MVĮ, nutarusių veikti kartu, grupes įsitraukti į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo produkcijai naujas eksporto rinkas.

 

Veikla:

įmonių grupių (klasterių) sinergija paremtos veiklos, nukreiptos į naujų eksporto rinkų paiešką (konsultacinės, įskaitant ekspertines, paslaugos, narystė tarptautiniuose tinkluose (platformose), rinkodaros priemonių, skirtų įsiliejimui į tarptautinius tinklus, rengimas ir kt.).

 

Tinkamos išlaidos:

1) išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įmonių inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimui, įsigijimas;

2) inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų sertifikavimo/akreditavimo išlaidos;

 

Pareiškėjai:

klasterio koordinatoriai, kuriais gali būti viena iš verslo klasterio narių – MVĮ.

 

Paramos dydis + intensyvumas:

Didžiausia paramos suma yra 450 000 Eur.

Vienai MVĮ negali būti skirta daugiau kaip 200 000 Eur.

Intensyvumas yra 100% projektą vykdančio ir administruojančio personalo darbo užmokesčiui,

 50% - narystės mokesčio padengimui, eksperto darbo užmokestis ir komandiruotės, tyrimai, analizės ir kitos reikalingos paslaugos, rinkodaros priemonės.

 

Privalomi reikalavimai:

1.     Verslo klasterį turi sudaryti ne mažiau kaip 5 savarankiškos MVĮ, kurių pačių pagaminta lietuviškos kilmės produkcija turi būti integruota į gaminių/paslaugų pridėtinės vertės kūrimo grandines.

2.     Ne mažiau negu 2 klasterio nariai turi veikti ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo ir kiekvieno jų metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 145.000 EUR arba visų klasterio narių bendros metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 500.000 EUR.

3.   Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant eksporto arba tarptautiškumo skatinimo veiklas.

 

Kviečiame pasidomėti dėl galimybės: Kristina Kovaitė. 868621812, esprojektai@projekona.lt
© Projekona 2007 Sprendimas: www.balt.net