English По русски Į titulinį Paieška El.paštas Svetainės struktūra
PASLAUGOS
ES projektų administravimas, valdymas, paraiškos
Mokymai
     Vidiniai mokymai
     Atviri seminarai verslui 2015 m. sezonui
     Atviri seminarai viešajam sektoriui 2015 m. sezonui
     Asmeninės / Individualios Konsultacijos - Seminarai
NLP
Naujienos
NLP Asociacija
TOASTMASTERS' CLUB VILNIUS
Naujienos
Programa ir vaidmenys


REGISTRACIJA NAUJIENOMS


Toastmasteriu klubas
NLP
  • UAB "Projekona"
  • Ulonų g.5, Vilnius
  • Tel. +370 686 21812 
  • El.paštas: info@projekona.lt
  • Įm. kodas: 123785365
  • PVM mok. kodas:
  • LT 100002602311
  • Atsiskaitomoji sąskaita:
  • LT464010042402213575
  • AB DnB NORD bankas

 

 

ARCHYVAS Spausdinti
Projektų valdymas kūrybingo lyderio rankose
2011-09-23
 

Interviu su dr. Romualdu Stankaičiu

 

Romos Paukštienės interviu su dr. Romualdu Stankaičiu apie projektų valdymo efektyvinimo galimybes

 

Klausimas: Ar projekto valdymo sėkmė priklauso nuo to, jei jam vadovauja lyderis?

Atsakymas: Žinoma, juk projektų valdymas apima tokius procesus kaip projekto planavimas, integravimas, kaštų valdymas, komunikacijos valdymas, rezultatų valdymas, kokybės valdymas, rizikos valdymas, laiko valdymas, personalo valdymas, pirkimų valdymas ir kt. Daugelis šių procesų yra orientuota į žmonių valdymą, o vadovas turintis lyderio savybių ar su stipriai išreikšta lyderio pozicija žmonėms gali vadovauti žymiau efektyviau, vadinasi ir paties projekto valdymas gali vykti sklandžiau, greičiau, efektyviau. Svarbu, kad šiame procese būtų racionaliai ir lanksčiai derinami vadybos, vadovavimo ir lyderiavimo aspektai, leidžiantys pasiekti kuo didesnę projekto veiklų realizavimo sėkmę.

Projekto veiklų valdymas skiriasi nuo tradicinių veiklų valdymo dėl daugelio priežasčių; pvz.: darbuotojai yra tiesiogiai nepavaldūs projekto vadovui, daug nežinomų dalykų, rizikos faktorių – todėl su tokiais reiškiniais projektų vadovai-lyderiai susitvarko žymiai sėkmingiau, nei tie, kurie neturi lyderio savybių. Juk reikia ne tik deleguoti užduotis, bet ir elementariai susitarti su žmonėmis, „uždegti“ juos, patraukti, įtikinti ir galiausiai nuvesti nežinomais keliais į sėkmę.

 

Klausimas: Tai kas gi yra svarbiausia projektų vadovui-lyderiui?

Atsakymas: Skirtinguose projekto etapuose, yra svarbūs skirtingi elementai. Pavyzdžiui projekto pradžioje, būsimas projekto vadovas aplamai turi įvertinti save bei sąlygas. Vertinant save, svarbu diagnozuoti ar turi projektui būtinų technologinių žinių, vadovo sugebėjimų: komandos formavimo, veiklos valdymo, komunikavimo ir derybų įgūdžių bei lyderiavimo kompetencijų. Lyderystę apibūdinant kaip procesą (o ne kaip lyderio bruožą), lyderystė yra siejama su įtakos darymu, ji atsiranda grupės kontekste ir orientuota į tikslo pasiekimą. Tai idealiai tinka projektų valdymo etapams, susijusiems su žmonių veikla: juk projekto vadovas turi nuolatos daryti vienokią ar kitokią įtaką projekto suinteresuotoms šalims, o vadovaudamas personalui (grupei, komandai) turi nuvesti jį į bendrą projekto tikslą.

 

Klausimas: O jei pažvelgtume į lyderį iš lyderystės bruožų teorijų perspektyvos, kurios lyderio savybės būtų svarbios projektų vadovui?

Atsakymas: Įvairūs lyderystės teorijų autoriai išskiria skirtingus lyderio bruožus. Iš jų minimų lyderio savybių projektų vadovui būtų svarbu veržlumas imtis atsakomybės, siekimas kad projektas būtų įvykdytas, energingumas, atkaklumas siekiant tikslo, polinkis rizikuoti, originalumas sprendžiant problemas, iniciatyvumas, pasitikėjimas savimi, pasiryžimas atsakyti už sprendimus, pasirengimas absorbuoti stresą, gebėjimas daryti įtaką kitų elgesiui, noras bendradarbiauti, sutarimas su kitais, atsakingumas, laimėjimų siekimas.

 

Klausimas: Lyderystė tampriai siejasi su kūrybiškumu ir/ar sukuria palankią dirvą integruoti kūrybiškumo apraiškas į lyderystės procesą. Kuriuos kūrybiškumo aspektus galima identifikuoti, kaip sėkmingas projekto vadovo darbo prielaidas?

Atsakymas: Taip,  tam tikri lyderystės aspektai glaudžiai siejasi su kūrybiškumu, todėl lyderiui yra svarbūs ir tam tikri kūrybiškumo elementai. Projektų vadovui-lyderiui yra svarbūs kūrybinio mąstymo gebėjimai, kurie priklauso nuo gebėjimo įžvelgti problemas; divergentinis mąstymas, kuris lemia įvairių, originalių idėjų sukūrimą; adaptyvus lankstumas, įgalinantis lanksčiai ieškoti tinkamiausio sprendimo. Visa tai yra nuolat sutinkama bet kuriame projektų valdymo procese.

Dalis šiais laikais linkę siaurinti kūrybiškumo sampratą ar tapatinti jį su menine kūryba. Tačiau kūrybiškumas yra žymiai platesnė sąvoka, apimanti net tokius kūrybiškumo faktorius, kaip gebėjimą lengvai skaičiuoti ir vizualizuoti – o tai irgi svarbu projektų vadyboje.

 

Klausimas: Ar galima būtų teigti, kad projektų valdymas kūrybingo projektų vadovo-lyderio rankose yra vienas iš būdų ir galimybių efektyvinti projektų vadybą?

Atsakymas: Be abejo, kaip ir bet kuri kita veikla, kuriai vadovauja ne tik geri vadybininkai ar vadovai, bet ir vadovai-lyderiai. Kadangi projektų valdymas yra orientuotas į pokytį, tai lyderystė yra kaip vienas iš instrumentų galinčių užtikrinti pokyčius ir judėjimą. Pagal Kotter, lyderystė nustato kryptį (projektų valdyme tai atitiktų projekto vizijos sukūrimą, projekto plano sudarymą), suvienija žmones (projekto dalyvių supažindinimas su tikslais, komandų sudarymas ir projekto veiklų vykdymas), motyvuoja ir įkvepia juos. 

Šių dienų verslo pasauliui yra reikalingi kūrybingi vadovai-lyderiai. Jų poreikis ir pranašumas yra ryškus ir projektų vadyboje. 

 

Dėkoju už interviu.

 

 © Projekona 2007 Sprendimas: www.balt.net