English По русски Į titulinį Paieška El.paštas Svetainės struktūra
PASLAUGOS
ES projektų administravimas, valdymas, paraiškos
Mokymai
     Vidiniai mokymai
     Atviri seminarai verslui 2015 m. sezonui
     Atviri seminarai viešajam sektoriui 2015 m. sezonui
     Asmeninės / Individualios Konsultacijos - Seminarai
NLP
Naujienos
NLP Asociacija
TOASTMASTERS' CLUB VILNIUS
Naujienos
Programa ir vaidmenys


REGISTRACIJA NAUJIENOMS


Toastmasteriu klubas
NLP
  • UAB "Projekona"
  • Ulonų g.5, Vilnius
  • Tel. +370 686 21812 
  • El.paštas: info@projekona.lt
  • Įm. kodas: 123785365
  • PVM mok. kodas:
  • LT 100002602311
  • Atsiskaitomoji sąskaita:
  • LT464010042402213575
  • AB DnB NORD bankas

 

 

ARCHYVAS Spausdinti
Socialinio dialogo stiprinimas SVV įmonėse Vilniaus apskrityje 2014 lapkričio 21 d.
2014-11-27
 

Įgyvendinant  projektą „Socialinio dialogo stiprinimas SVV įmonėse Vilniaus apskrityje“ 2014 lapkričio 21 d. UAB “Projekona” lektorius Gediminas Sakalauskas vedė seminarą tema „Komunikacija sprendžiant darbo santykius“. Mokymuose dalyvo 22 projekto partnerio UAB “Elme Messer Lit” darbuotojai, įmonėje užimantys skirtingas pareigas, darbuotojų atstovai. Visos dienos metu dalyviai įgavo žinių, apie darbuotojų atstovavimą, kuris yra itin svarbus sprendžiant darbo santykius. Taip pat mokymuose buvo kalbama skirtingus komunikacijos kanalus,  kiekvieną jų aptarė,  diskutavo, kaip galima didinti komunikacijos efektyvumą įmonėje.

Darbuotojai ir darbdaviai darbo teises ir pareigas gali įgyti, pakeisti, jų atsisakyti ar jas apginti per jiems atstovaujančius subjektus. Tai yra atstovavimo pagrindas. Darbuotojai ir darbdaviai gali būti atstovaujami esant tiek kolektyviniams, tiek individualiems darbo santykiams. Atstovavimą esant kolektyviniams darbo santykiams reglamentuoja Darbo kodeksas, o atstovavimą esant individualiems darbo santykiams – Civilinis kodeksas, jeigu toks reglamentavimas neprieštarauja Darbo kodeksui. Atstovavimas esant kolektyviniams darbo santykiams, remiantis galiojančiais darbo įstatymais, atsiranda be atskiro darbuotojo valios išreiškimo, jeigu toks subjektas ar asmuo atstovauja darbuotojų daugumos valiai. Tokio atstovavimo metu prisiimti bendri įsipareigojimai yra privalomi visiems darbuotojams, patenkantiems į tokių įsipareigojimų veikimo sritį, nors atskirai ir nesuteikusiems specialių įgaliojimų kolektyvinio atstovavimo subjektui.

Atstovauti darbuotojų teisėms ir interesams bei juos ginti esant darbo santykiams gali profesinės sąjungos. Jeigu įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nėra veikiančios profesinės sąjungos ir jeigu darbuotojų kolektyvo susirinkimas darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavė atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai, darbuotojams atstovauja darbo taryba, išrinkta slaptu balsavimu visuotiniame darbuotojų kolektyvo susirinkime. Darbuotojus atstovauti gali Darbo tarybos arba Profesinės sąjungos.

Darbo taryba turi visas kolektyvinio atstovavimo subjektų teises, jeigu įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nėra veikiančios profesinės sąjungos ir jeigu darbuotojų kolektyvo susirinkimas darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavė atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai. Darbuotojų atstovai turi šias pagrindines kolektyvinio atstovavimo teises: sudaryti kolektyvines sutartis, kontroliuoti jų vykdymą; teikti pasiūlymus darbdaviui dėl darbo organizavimo įmonėje; organizuoti ir valdyti streikus bei kitas teisėtas priemones, kurių imtis darbuotojai turi teisę;  teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms; vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų laikymosi priežiūrą ir kontrolę; saugoti darbuotojų teises ir interesus darbdaviui priimant sprendimus dėl grupės darbuotojų atleidimo, įmonės, įstaigos ar organizacijos reorganizavimo ir kitus sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbuotojų teisinei padėčiai; gauti informaciją ir konsultuotis su darbdaviais dėl dabartinės ir būsimos įmonės (struktūrinio padalinio) veiklos, ekonominės padėties bei darbo santykių būklės, taip pat prieš priimant sprendimus, galinčius turėti esminės įtakos darbo organizavimui įmonėje ir darbuotojų teisinei padėčiai;skųsti teismui darbdavio ir jo įgaliotų asmenų sprendimus bei veiksmus, prieštaraujančius teisės normoms, sutartims ar pažeidžiančius atstovaujamo asmens teises. Darbuotojams atstovaujantys subjektai atlieka ir kitus veiksmus, kuriais atstovaujami darbuotojų interesai esant darbo santykiams ir kurie atitinka įstatymus, neprieštarauja sąžiningiems santykiams tarp šalių. Jeigu darbuotojų atstovų kompetencija nėra apibrėžta įstatymuose, tai jų kompetencijos ribas nustato darbuotojų kolektyvas kolektyvinėje sutartyje.

Po mokymų dalyviai džiaugėsi, jog diena buvo praleista ne tik įdomiai, tačiau ir naudingai. Teigė, jog įgavo kasdieniame darbe  reikalingų įgūdžių, kurie palengvins komunikaciją darbe ir sprendžiant darbo santykius.

********************************************************************************

Plačiau apie projektą: projektas „Socialinio dialogo stiprinimas SVV įmonėse Vilniaus apskrityje“ yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas įgyvendinamas pagal Europos socialinio  fondo 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2014 m. vasario 1 d. pabaiga – 2015 m. gegužės 31 d.

Projekto vykdytojas: UAB „Lerotėja“

Projekto tikslas – gerinti darbdavių, darbuotojų bei juos atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės gebėjimus.

Projekto uždaviniai:

1. Pagerinti gebėjimus socialinio dialogo stiprinimo srityje

2. Inicijuoti DSS steigimą ir kolektyvinių sutarčių pasirašymą

 

 © Projekona 2007 Sprendimas: www.balt.net