ARCHYVAS

ARCHYVAS
Įgyvendintas projektas „Socialinio verslo modelio kaimo vietovėje galimybių studija“
2015-04-10
 

UAB „Projekona“ įgyvendino projektą Socialinio verslo modelio kaimo vietovėje galimybių studija“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos fondų. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su Lietuvos edukologijos universitetu. Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“, už kurią atsakinga Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

               Projekto metu buvo kuriamos netechnologinės inovacijos -  parengta socialinio verslo modelių galimybių studija. Rengiant studiją buvo atliktas tyrimas, kurio metu identifikuotos kaimo vietovėse egzistuojančios socialinės problemos, kurias galima būtų spręsti bendradarbiaujant su vietos valdžios, asocijuotų verslo struktūrų, nevyriausybinio sektoriaus ir mokslo institucijomis, inicijuojant, palaikant ir plėtojant socialinius verslus. Taip pat buvo atliktas gerųjų pavyzdžių tyrimas, kurio metu buvo išskirti svarbiausi socialinio verslo modelio formavimo kriterijai, atlika socialinio verslo valdymo ypatumų analizė. Įgyvendinant projektą nustatytos socialinio verslo modelio elementų sąsajos ir identifikuoti ryšiai tarp elementų, parengta socialinio verslo modelio galimybių studija, kurios pagrindu bus kuriamas socialinio verslo kaimo vietovėse modelis.

               Galimybių studijai parengti buvo suburta darbo grupė iš mokslininkų, verslo ir kaimiškų vietovių bendruomenių atstovų, darbo grupei vadovavo prof. Giedrė Kvieskienė.

                      Numatoma, jog projekto rezultatai turės įtakos naujų produktų/ paslaugų/ technologijų kūrimui ir plėtrai, prisidės prie įmonės veiklos plėtros ateityje. Taip pat tikėtina, kad sukurtas modelis turės įtakos apyvartos padidėjimui, įmonės konkurencingumo didinimui. Planuojama ir toliau sėkmingai bendradarbiauti su Lietuvos edukologijos universitetu, puoselėti verslo ir mokslų įstaigų bendrą veiklą inovacijų srityje.

 

© Projekona, 2006