APIE MUS

APIE MUS

Mokome, konsultuojame, kartu su klientais randame sprendimus!

MES:

UAB "Projekona" 2012 m. pripažinta, tarp stipriausių įmonių Lietuvoje pagal aukšto mokumo reitingus.

 

Dirbame pagal ISO 9001:2008 standartą.

Sertifikatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB “Projekona”  2012 m. pabaigoje pradėjo rengtis  sertifikavui pagal ISO 9001:2008 kokybės vadybos sistemos standartą ir 2013 liepos mėnesį, sėkmingai atlikus auditą, buvo gautas sertifikatas.

Kas yra ISO 9001 standartas ir kuo jis svarbus?

ISO (International Standard Organization (angl.)) yra tarptautinės standartų organizacija, padedanti diegti kokybės vadybos sistemų standartus, žinomus ir naudojamus visame pasaulyje. ISO 9001 standartas garantuoja įmonės darbo kokybės  patikimumą, užtikrina, jog darbuotojai aiškiai supranta įmonės tikslus ir procesus, visa  įmonės informacija, reikalinga darbui, yra susisteminta ir lengvai prieinama.

Kaip kiekvienas gali prisidėti prie įmonės darbo kokybės gerinimo?

Tam, kad kiekvienas UAB „Projekona“ klientas ir darbuotojas galėtų prisidėti prie įmonės darbo kokybės gerinimo, yra sukurtas specialus el. pašto adresas (kokybe@projekona.lt), kuriuo galima parašyti apie tai, ką galima patobulinti mūsų darbe.

Naudota literatūra:

http://www.iso.org/iso/home.htm [žiūrėta 2013-08-13]

 

UAB „Projekona“ yra įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą ir atitinka Asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, tvirtinimo tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir gali teikti mokymo paslaugas valstybės tarnautojams ir išrašo pažymėjimus.

 

PASLAUGOS

Siūlome tęstines integruotas programas, pritaikytas konkrečios įmonės poreikiams.

UGDYMAS IR MOKYMAI

PERSONALO VALDYMAS

PROJEKTŲ VALDYMAS

 • Oratoriaus meistriškumas. Prezentacijos. Debatai.
 • Tarpkultūrinė komunikacija. Įmonių kultūra.
 • Pardavimas. Pirkimas. Derybos. Klientų aptarnavimas
 • Asmeninio efektyvumo didinimas.
 • Vadovavimas. Lyderystė. Personalo valdymas
 • Organizacijos mikroklimato tyrimas.
 • Darbuotojų kompetencijos vertinimas.
 • Mokymo veiklos organizavimas.
 • Karjeros planavimas.
 • Talentų identifikavimas ir ugdymas.
 • Konsultacijos apie ES struktūrinių fondų programų teikiamas galimybes.
 • Paraiškų ir galimybių studijų paruošimas. 
 • Viešųjų pirkimų konkursų organizavimas.
 • Projektų administravimas ir valdymas.
 • Viešinimo veiklos ir informacijos sklaidos organizavimas pagal ES fondų reikalavimus.

METODIKOS

Naudojame sertifikuotas metodikas:

Metodai tikslingai parenkami konkrečiai situacijai.

Nuo 2008 metų balandžio 25 dienos esame Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos nariai bei Lietuvos verslo konsultantų asociacijos nariai.

Mūsų darbuotojai Kristina Kovaitė, Ona Druskytė ir Donatas Petkauskas dalyvavo Lietuvos verslo konsultantų asociacijos vykdomame mokymų projekte "Kompleksiniai Lietuvos verslo konsultantų mokymai" (projekto Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-219, projektą finansavo Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerija bei Paramos fondas Europos socialinio fondo Agentūra). Plačiau >>

Reikia daugiau informacijos? Susisiekite su mumis!

 


© Projekona, 2006